Piotr Wasilewski pokieruje Pionem Prawnym w TVN Warner Bros. Discovery

31 maja 2024

Od czerwca br. do zespołu zarządzającego TVN Warner Bros. Discovery dołączy Piotr Wasilewski. Obejmie on stanowisko Group VP – Head of Legal & Corporate Affairs Management Poland.

Z początkiem czerwca br. Pionem Prawnym TVN Warner Bros. Discovery pokieruje Piotr Wasilewski. W swojej roli będzie on odpowiedzialny za wszystkie sprawy prawne w Warner Bros. Discovery w Polsce w obszarach: regulacji prawnych, prawa konkurencji, dystrybucji, sprzedaży, umów handlowych, produkcji telewizyjnej oraz news. Będzie również ściśle współpracował z globalnymi zespołami Litigation, Data Privacy, Ethics&Compliance, and Employment. Piotr będzie raportować do Alessandry Chichi, Group Senior VP – Legal International w Warner Bros. Discovery. 

 

Piotr Wasilewski, Group Vice President – Head of Legal & Corporate Affairs Management Poland

Piotr Wasilewski to radca prawny i doktor nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa mediów i reklamy, prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Przez ostatnie 5 lat był partnerem w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, w której odpowiadał za praktykę Media Communication & Entertainment. Jest wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Współpracował ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. W ostatnich latach pełnił także rolę arbitra Komisji Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy. Jest prelegentem na konferencjach w Polsce i za granicą, wykładowcą studiów podyplomowych (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk) oraz autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. 

Kontakt

Małgorzata Dębińska

Corporate Communications Junior Manager


Katarzyna Issat

Corporate Communications Senior Director